سعید میر مصعبی

وکیل پایه یک دادگستری

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق

گرایش حقوق قضایی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مهارت‌ها

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و آشنایی کامل به امور مربوط به شرکت وقراردادها

سوابق شغلی

وکیل دادگستری

شرکت: شرکت راه سازی الواسیون

وکیل دادگستری

موسسه: آیین گستران راه سبز

وکیل دادگستری

موسسه: مهاجرتی آیین گستران

وکیل دادگستری

شرکت: هواپیمایی ارکان پرواز

وکیل دادگستری

شرکت: هواپیمایی عرش کیش

وکیل دادگستری

شرکت: چینی مقصود

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

20%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

20%

عربی

مهارت خواندن

20%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

20%

تماس با من